Słowniczek

Badanie histopatologiczne

badanie materiału pobranego od pacjenta (na drodze biopsji lub wycinka wykonanego podczas operacji) pod mikroskopem. Dzięki niemu można rozpoznać rodzaj choroby, jej rozwój lub postęp leczenia.

Biopsja

zabieg diagnostyczny podczas którego pobiera się (np. przy pomocy igły, lub specjalnych szczypczyków) materiał biologiczny (np. fragment błony śluzowej) z przypuszczalnie zmienionych chorobowo tkanek. Następnie jest on oceniany podczas badania histopatologicznego przy użyciu mikroskopu.

Błona śluzowa

(dróg oddechowych): miękka, wilgotna struktura pokrywająca od wewnątrz całe drogi oddechowe.

Endoskop

rodzaj wziernika z zamontowanym własnym źródłem światła oraz z kamerą. Służy do oglądania wnętrza ciała, a także (dzięki specjalnemu kanałowi) do wprowadzenia przyrządów, dzięki którym można pobrać wycinek, a nawet przeprowadzić zabieg.

Fiberoskop

przyrząd dzięki któremu można obejrzeć trudno dostępne miejsca w organizmie (przypomina cienki, elastyczny endoskop). Jego końcówka jest giętka i dzięki temu można dostać się nawet do najbardziej niedostępnych zakamarków ciała np. dróg oddechowych

HD (High Definition)

wysoka rozdzielczość. Oznacza zdecydowanie wyższą rozdzielczość obrazu na ekranie monitora niż standardowa rozdzielczość PAL lub NTSC.

HPV

Wirus brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus), który ma ponad sto odmian. Większość z nich odpowiada za powstanie niegroźnych schorzeń np. brodawek na skórze lub kłykcin kończystych w miejscach intymnych. Ale są także typy onkogenne tego wirusa, które odpowiadają za rozwój nowotworów np. raka szyjki macicy.

Tomografia komputerowa (TK)

metoda diagnostyczna wykorzystująca niewielką dawkę promieni rentgenowskich. Podczas wykonywania TK aparat robi serię zdjęć przekrojowych badanej części ciała, co pozwala ją zobaczyć jak gdyby „plasterek po plasterku” a następnie złożyć w całościowy obraz badanej struktury. Pozwala dokładnie ocenić budowę anatomiczną wybranego obiektu (np. czaszki) stopień zaawansowania choroby. Wykonanie TK ma decydujący wpływ na wybór metody leczenia.

Tomografia 3D

rodzaj tomografii komputerowej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury uzyskuje się trójwymiarowy obraz diagnozowanej części ciała, który lekarz może obejrzeć ze wszystkich stron (także po skosie, od dołu, czy od góry) co pozwala na dokładniejsze oszacowanie zarówno budowy anatomicznej, jak i ocenę rozmieszczenia ewentualnie wykrytych zmian względem innych tkanek.